Zgarnij voucher do kina Helios lub kartę podarunkową do Rossmanna w nowej promocji mBanku!

zaslepkambank

Już dziś startuje ekskluzywna akcja skierowana do nowych klientów mBanku. Klient może zyskać voucher o wartości do 100 złotych, obejmujący dwa podwójne zaproszenia do wybranego kina Helios lub kartę podarunkową do Rossmanna o wartości 100 zł!

Akcja zostanie przeprowadzona na stronach serwisu internetowego pod adresem URL: samekorzysci.zpremia.pl. Udział w konkursie można wziąć od 27.04.2017 roku do 31.05.2017 roku z zastrzeżeniem, że w przypadku wyczerpania puli Voucherów Promocja może być zakończona wcześniej.
Uczestnicząc w akcji zyskuje się się możliwość otrzymania jednej z dwóch nagród: dwóch podwójnych zaproszeń do kina Helios o wartości 100 zł albo Karty Podarunkowej do drogerii Rossmann o wartości 100 zł. Ilość Nagród w Akcji jest ograniczona i wynosi 1000 (słownie: jeden tysiąc). Do otrzymania nagród będzie uprawnionych pierwszych 1000 Uczestników, którzy spełnią warunki Akcji.

Zobacz jak zgarnąć nagrody!

– Zarejestruj się na Stronie Promocyjnej przy użyciu adresu e-mail, imienia i nazwiska
– Kliknij w aktywny link (przycisk „wniosek przejdź do Banku”)
– Wyraź zgodę na zwolnienie Banku z tajemnicy bankowej w zakresie określonym na stronie,
– Wypełnij i wyślij wniosek o Konto w promocji wraz z Kartą,
– Podpisz z Bankiem Umowę o Konto, (dalej „Umowa”) wybierając jedną z możliwości:

  •  za pośrednictwem kuriera – przez popisanie Umowy w obecności kuriera w dogodnym czasie i miejscu;
  • w placówce mBanku – wybierając placówkę mBanku, w której tego samego dnia może podpisać Umowę;
  • w mKiosku – wybierając placówkę mKiosk lub mFinanse, w której tego samego dnia może podpisać Umowę

– Wraz z umową,  w tym samym momencie podpisz z bankiem Umowę o Kartę.
– Nie rezygnuj z umowy zawartej z Bankiem,
– Najpóźniej w kolejnym miesiącu następującym po miesiącu otwarcia Konta wykonaj co najmniej PIĘĆ TRANSAKCJI na dowolną kwotę. Przez transakcję rozumie się: płatność Kartą, przelew na konto w innym banku lub płatności internetowe zaksięgowane na otwartym Koncie. Wypłata z bankomatu i przelew z Konta na rachunki prowadzone w mBanku nie będą brane pod uwagę. Nie będą brane pod uwagę płatności anulowane.

Rozstrzygnięcie akcji

Rozstrzygnięcie Promocji i wysyłka Vouchera nastąpi najpóźniej do 15.06.2017 roku. O przyznaniu Nagrody Uczestnik zostanie powiadomiony przez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika w Aplikacji najpóźniej do dnia 20.07.2017 roku.
Z jednego profilu w Aplikacji można wysłać tylko jeden wniosek o Konto.
Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, bez względu na liczbę założonych profili w Aplikacji i złożonych wniosków o Konto.
W przypadku, kiedy Uczestnik wybierze dwa podwójne zaproszenia do kina nagroda zostanie przekazana w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji w Aplikacji.
W przypadku, kiedy Uczestnik wybierze Kartę podarunkową Rossmann – nagroda zostanie doręczona pocztą na adres wskazany przez Uczestnika w Aplikacji. Uczestnik do dnia 27.07.2017 roku zobowiązany jest do zalogowania w Aplikacji i podania w specjalnie oznaczonym miejscu adresu na jaki zostanie wysłana nagroda (możliwość wpisania adresu będzie aktywna od 20.07.2017 r.).

Szczegółowe warunki akcji dostępne także w regulaminie.

Nie czekaj i weź udział w promocji!

Kategorie: Nowości,

Dodaj komentarz