Nowa promocja EnveloKonta z premią 50 złotych! Tylko w AgoraPerformance!

promocja-zakonczona-50

Akcja „EnveloKonto z premią 50 złotych” pozwala Uczestnikowi zdobyć jednorazową Premię w 50 zł za założenie EnveloKonta i po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.  UWAGA LIMIT WNIOSKÓW – 2800 (dwa tysiące osiemset). 250 (dwieście pięćdziesiąt) – dziennych rejestracji w aplikacji.

Aby otrzymać Premię 50 zł Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:

W terminie do 15 lipca 2018 r., z możliwością zakończenia akcji po przekroczeniu limitu 2800 złożonych wniosków. Dzienny limit liczby rejestracji wynosi 250 nowych Profili Uczestnika dziennie.

a) poprawnie wypełnić Formularz Rejestracji, dostępny w Serwisie Promocji, który pozwoli na utworzenie Profilu Uczestnika; do tego celu konieczne będzie podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego;

b) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Uczestnik zaznacza w tym celu odpowiednie okienko wyboru (checkbox) potwierdzające akceptację przy oświadczeniu o treści „Zapoznałem się z Regulaminem akcji promocyjnej „Envelokonto z premią 50 zł” i akceptuję jego postanowienia”;

c) wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Bank swoich danych osobowych – Uczestnik zaznacza w tym celu odpowiednie okienko wyboru (checkbox) potwierdzające zgodę przy oświadczeniu o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17 w celu przeprowadzenia akcji promocyjnej „Envelokonto z premią 50 zł” stosownie do postanowień jej Regulaminu;

d) potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracji;

e) poprawnie wypełnić i wysłać Wniosek Internetowy, przy czym wnioski składane z innego źródła w Internecie niż za pośrednictwem Profilu Uczestnika w Serwisie Promocji nie uprawniają do udziału w Promocji

W  terminie  do 3  sierpnia 2018r., po złożeniu ww. Wniosku Internetowegoi  na  jego  podstawie, zawrzeć z Bankiem Umowę  o EnveloKonto   wraz   z  Envelokartą

W  terminie  do 24 sierpnia 2018 r. wykonać co najmniej 3 płatności EnveloKartą na łączną kwotę minimum 100 zł. Do puli tej nie będą zaliczane płatności anulowane lub zwrócone na żądanie Uczestnika

Z jednego profilu w Aplikacji można założyć tylko jedno Konto. Nie są objęte Promocją Wnioski składane z innego źródła w Internecie, niż za pośrednictwem Serwisu.

O przyznaniu Premii Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu rejestracji najpóźniej   do   dnia 7 września 2018 r. Po otrzymaniu od Organizatora powiadomienia o przyznaniu Premii, nie później niż do  dnia 14 września 2018 r. Uczestnik  powinien  zalogować  się  do  Profilu  Uczestnika  pod  adresem  URL: https://envelokonto2.zpremia.pl  i  uzupełnić  następujące  dane  osobowe:  imię  i  nazwisko,  numer EnveloKonta Uczestnika (na który zostanie przekazana Premia) i adres zamieszkania.

Premia zostanie przekazana Uczestnikowi wyłącznie po  wykonaniu  przez Uczestnika czynności i podaniu informacji, o których mowa w ust. 3, w formie przelewu na EnveloKonto, najpóźniej do  dnia 21 września 2018  r.

Warunkiem przekazania Premii jest posiadanie przez Uczestnika aktywnej EnveloKarty w dniu przekazania Premii.

Szczegółowy opis akcji znajduje się w <a href=”https://konto.zpremia.pl/media/promocja/envelokonto2.zpremia.pl/files/Regulamin_Promocji_EnveloKonto_z_premia_50%20zl.pdf” rel=”noopener” target=”_blank”>regulaminie</a>.
Kampania prowadzona jest w modelu CPS. <a href=”https://panel.agoraperformance.pl/publisher/campaigns/817″ rel=”noopener” target=”_blank”>Szczegóły znajdują się w karcie kampanii</a>.

Dodaj komentarz