Zgarnij premię 65 zł w akcji Toyota Banku! Zdobądź szansę na nagrody w Klubie Korzyści!

super-duet-2-zak

Już dziś startuje ekskluzywna akcja skierowana do obecnych klientów Toyota Banku. Klient może zyskać Premię 65 złotych za założenie lokaty Depozyt Plus na 6 miesięcy.

Akcja zostanie przeprowadzona na stronach serwisu internetowego pod adresem URL: https://lokata2.zpremia.pl. Udział w konkursie można wziąć od dnia 20.09.2017 roku do dnia 22.10.2017 roku.

Zobacz jak zgarnąć 65 złotych Premii!

– Zarejestruj się w Aplikacji Promocji podając imię, nazwisko oraz adres e-mail; w terminie od dnia 20.09.2017 roku do dnia 22.10.2017 roku na stronie Serwisu Promocji URL: https://lokata2.zpremia.pl
– w Aplikacji Promocji kliknij w przycisk „Mam Konto Jedyne w Toyota Bank”, który przekieruje Cię na stronę Partnera;
– na stronie Partnera do dnia 22.10.2017 wyraź zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, na przekazywanie przez Bank Organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, w szczególności przyznawania oraz wydawania Premii Klientom Banku, będącym Uczestnikami Promocji. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale brak wyrażenia zgody uniemożliwi wzięcie udziału w Promocji;
– Upewnij się, ze posiadasz aktualną zgodę (wyrażoną we wcześniejszych akcjach wskazanych w § 3, pkt. I, ust. 1, lit. a) na przesyłanie informacji handlowych o ofercie Banku za pomocą poczty elektronicznej i wiadomości SMS, oraz na przetwarzanie danych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego Banku. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi wzięcie udziału w Promocji;
– za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej na stronie Partnera pod adresem: konto.toyotabank.pl do dnia 6.11.2017 roku zwiększ Saldo depozytów posiadanych w Banku na dzień 19.09.2017 roku (tj. kwoty środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich kontach i wszystkich lokatach w Banku we wskazanym dniu) poprzez założenie co najmniej jednej lokaty Depozyt Plus na 6 miesięcy na kwotę minimum 8 000 zł i utrzymać ww. lokatę przez co najmniej 90 dni od dnia jej założenia (Utrzymanie lokaty). UWAGA: oprocentowanie lokaty Depozyt Plus na 6 miesięcy w wysokości 2,00% założonej w ramach Promocji do dnia 6.11.2017 roku gwarantowane jest w całym okresie jej trwania;
– przez co najmniej 30 dni, licząc od dnia założenia lokaty: Depozyt Plus na 6 miesięcy, utrzymaj powiększone o kwotę min. 8 000 zł saldo wszystkich depozytów, które Obecny Klient posiadał w Banku w dniu 19.09.2017 roku (Utrzymanie zwiększonego salda depozytów). Zwiększone saldo depozytów rozumiane jest jako kwota środków pieniężnych zdeponowanych na wszystkich kontach i lokatach Obecnego Klienta Banku na dzień 19.09.2017 roku powiększone o kwotę min. 8 000 zł wynikającą co najmniej z jednej lokaty Depozyt Plus na 6 miesięcy założonej w ramach Promocji;
– do dnia 30.10.2017 roku, zarejestruj się w Akcji Klub Korzyści. Zaproszenie dostaniesz na adres e-mail podany w Aplikacji. Jeśli zostałeś członkiem Klubu Korzyści przed 20.09.2017 twoje konto zachowuje ważność i nie musisz rejestrować się po raz kolejny.
– utrzymaj aktywne Konto Jedyne co najmniej do dnia otrzymania Premii, tj. do dnia 16.03.2018 roku.
Z jednego profilu na Stronie Promocyjnej można założyć tylko jedno Konto. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Premię bez względu na liczbę założonych profili na Stronie Promocyjnej i złożonych Wniosków.

Nie czekaj! Zgarnij Premię już dziś!

Nie są objęte Promocją Wnioski składane z innego źródła w Internecie, niż za pośrednictwem Serwisu, jak również Wnioski złożone po 22.10.2017 roku.

Do dnia 26.02.2018 roku Organizator powiadomi Uczestników o przyznaniu Premii, przesyłając wiadomość e-mail, na adres wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji w Aplikacji Promocji. Wypłata Premii . Uczestnik, który dokonał wyboru Premii finansowej do dnia 4.03.2018 roku powinien zalogować się w Aplikacji Promocji i uzupełnić następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer swojego aktywnego Konta Jedynego (na który zostanie przekazana Premia finansowa) oraz adres zamieszkania.

Dodaj komentarz